TJENESTER

REKLAMASJON/SKADETAKST

Reklamasjon/ skadetakst sikrer et profesjonelt og grundig grunnlag for eventuelle erstatningssaker dersom eiendommen din skulle få skader. Nidaros Eiendomstakst er da en uavhengig tredjepart, slik at du får riktig oppgjør og reparasjon.

TILSTANDSRAPPORT

Det eksisterer flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag. Felles for de fleste tilstandsrapporter er at de tar for seg den tekniske tilstanden til objektet som blir vurdert. Det settes tilstandsgrader og gjenstående levetider samtidig som det beskrives anbefalte tiltak ved avdekkede avvik på din bolig. Nidaros Eiendomstakst leverer tilstandsrapporter til anvendelse i flere forskjellige forhold:

EIERSKIFTERAPPORT

Eierskifterapporten skal brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger.

Vi anbefaler alltid eierskifterapport ved omsetning av bolig. Eierskifterapporten bygger på NS 3600, og er en tilstandsrapport som kontrollerer bygningsdeler der det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger i etterkant av salget.

Rapporten for enebolig tar for seg:

 • Våtrom
 • Rom under terreng
 • Krypekjeller
 • Loft
 • Konstruksjon
 • Drenering
 • Tak


For leiligheter i borettslag og sameier:

 • Våtrom
 • Kjøkken
 • Vinduer
 • Dører i yttervegg
 • Øvrige rom

VÅTROMSRAPPORT

Kontroll av våtrom og kjøkken. Benyttes gjerne i små borettslagsleiligheter der borettslaget har det økonomiske ansvaret for det ytre vedlikehold samt felles rørsystemer i bygget.

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIKEHOLDSPLAN

Ved bruk av tilstandsrapport med vedlikeholdsplan vil man få en oversikt over tilstanden til bygget, eller den bygningsdelen som skal vurderes. Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for en bolig gir en forutsigbar økonomisk oversikt over akutte og fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold. Om ønskelig kan Nidaros Eiendomstakst være behjelpelig med å hente inn tilbud fra byggefirma som kan utføre vedlikehold og eventuelle oppgraderinger dere måtte ha behov for.